Informatii privind modul de accesare a serviciilor oferite de spital

Accesarea serviciilor medicale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Călărași, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate

Pentru serviciile de Spitalizare continuă și Spitalizare de zi sunt necesare următoarele:

·         Programare (cu excepția urgențelor);

·         Bilet de trimitere aflat în perioada de valabilitate;

·         Cardul național de asigurări de sănătate;

·         Actul de identitate.

Pentru consultațiile în Ambulatoriu și investigațiile paraclinice:

·         Programare;

·         Bilet de trimitere aflat în perioada de valabilitate;

·         Cardul național de asigurări de sănatate;

·         Actul de identitate.

Accesarea serviciilor medicale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Călărași, la cerere

Pentru consultațiile în Ambulatoriu și investigațiile paraclinice:

·         Dovada achitării contravalorii serviciilor

·         Actul de identitate

Pachet minimal de servicii medicale pentru persoanele neasigurate

Norme metodologice de aplicare în anul 2017 a HG nr. 161/2017 (extras)

1. La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor, cu excepţia examinărilor histopatologice şi citologice, asiguratul va declara pe proprie răspundere pe verso-ul biletului de trimitere, că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor.

 

2. Dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie efectuate în ambulatoriu anterior internării, biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea, cu excepţia biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea.

 

3. Investigaţiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat în ambulatoriu pe perioada în care acesta a fost internat precum şi în perioada de la data externării până la data expirării termenului de valabilitate a biletului de trimitere, nu se decontează de casa de asigurări de sănătate sau dacă acestea au fost decontate se recuperează de la furnizorul de investigaţii medicale paraclinice – dacă pe verso-ul biletului de trimitere nu este consemnată declaraţia asiguratului prevăzută la alin. (1), cu excepţia investigaţiilor medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea.

 

4. În situaţia în care, Casa de Asigurări de Sănătate constată că, pe perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice, asiguratul a fost internat într-un spital şi declaraţia pe proprie răspundere consemnată pe verso-ul biletului de trimitere este contrară celor constatate, prejudiciul se recuperează de la asigurat.

 

5. În situaţia în care, Casa de Asigurări de Sănătate constată că, la data recoltării probei/probelor pentru examinări histopatologice/citologice la nivelul laboratorului sau de către medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, asiguratul a fost internat într-un spital şi declaraţia pe proprie răspundere este contrară celor constatate, prejudiciul se recuperează de la asigurat.

 

6. Este interzisă înlocuirea sau adăugarea altor investigaţii paraclinice pe biletul de trimitere prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru.

@2023